L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE SABADELL

    

                                     E.O.I. de Sabadell
 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell és un centre públic d’ensenyament d’idiomes moderns a nivell no universitari, destinat a adults i que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Actualment imparteix els idiomes següents: anglès, francès, alemany i català.

D’anglès, francès i alemany s’ofereixen tots els cursos dels nivells elemental (1r i 2n), intermedi (3r) i avançat (4t i 5è), amb una durada de 130 hores cada un. El català ofereix fins al 6è. curs, equivalent al Nivell D.

Les classes són de dues hores en dies alterns: el dilluns i el dimecres o el dimarts i el dijous. Durant el primer quadrimestre també hi ha classe els divendres alterns.

El pla d’estudis de les EOI té com a finalitat desenvolupar la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 ·  Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.

·  Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.

 · Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.

 · Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

PRESENTACIÓ D’AQUESTA EINA

Aquesta pàgina vol ser una eina que et faciliti enllaços a recursos en cada idioma per tal d’assolir els objectius esmentats i que, a més, et permeti compartir informacions amb d’altres usuaris i usuàries, a través de l’espai “deixa un comentari” (cal estar identificat com a usuari de WordPress).

El seu ús és molt senzill. Hi ha una pestanya per a cada idioma impartit al centre. A cada una d’elles hi pots trobar links que fan referència a:

– Comprensió escrita

– Comprensió oral

– Expressió escrita

– Expressió oral

– Gramàtica

– Àudio/Vídeo

– Altres enllaços

 A banda també hem inclòs:  

>  Un apartat amb activitats de català

>  Enllaços importants (et porten a les diferents pàgines web indicades. En el cas de l’agenda, cal estar donat d’alta i identificat a  WordPress)

>  Calendari

>  Enllaços més visitats

>  Traducció

>  Del.icio.us (pàgina web que permet fer sindicacions a llistes)

>  Noticies (relacionades amb les diferents llengües del món)

>  Subscripció a aquesta pàgina

Anirem ampliant els serveis i els enllaços.

Esperem que et sigui d’utilitat i que hi participis activament amb les teves opinions i propostes al respecte!  Gràcies.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: